FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सूचना संसोधन सम्बन्धमा

गौशाला नगरकार्यपालिकाको कार्यालय,गौशाला,महोत्तरीबाट मिति २०७६/११/०५ गतेको अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नदिजन्य पदार्थको विक्री कर संकलन कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनामा  शर्तहरूको बुँदा नं.

शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सूचना संसोधन सम्बन्धमा

यस कार्यालयको नगरकार्यपालिकाको कार्यालय भवन निर्माण सम्बन्धी (Invitation for Bids for the Construction of Municipality Office Building) मिति २०७६/१०/०९ गते खुलाईएको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (Contract ID No.

Pages