FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
डा. दिपेन्द्र महतो नगर प्रमुख mayor.gaushalamun@gmail.com 9854029158
रेनु कुमारी महतो उप– प्रमुख deputymayor.gaushalamun@gmail.com 9854029159
नविन कुमार साह वडा अध्यक्ष वडा नं. १ wd1.gaushalamun@gmail.com 9854034581
श्याम सुन्दर मण्डल वडा अध्यक्ष वडा नं. २ wd2.gaushalamun.gmail.com 9854034582
बिरेन्द्र चौधरी वडा अध्यक्ष वडा नं. ३ wd3.gaushalamun@gmail.com 9854034583
राम नारायण महासेठ वडा अध्यक्ष वडा नं. ४ wd4.gaushalamun@gmail.com 9854034584
ओम प्रकाश गुप्ता वडा अध्यक्ष वडा नं. ५ wd5.gaushalamun@gmail.com 9854034585
राम स्वार्थ यादव वडा अध्यक्ष वडा नं. ६ wd6.gaushalamun@gmail.com 9854034586
मनोज चौधरी वडा अध्यक्ष वडा नं. ७ wd7.gaushalamun@gmail.com 9854034587
भोज बहादुर दर्लामी वडा अध्यक्ष वडा नं. ८ wd8.gaushalamun@gmail.com 9854034588
बद्रि प्रसाद दनुवार वडा अध्यक्ष वडा नं. ९ wd9.gaushalamun@gmail.com 9854034589
बिष्णु कुमार महतो वडा अध्यक्ष वडा नं. १० wd10.gaushalamun@gmail.com 9854034590
राम पृत महतो कोईरी वडा अध्यक्ष वडा नं. ११ wd11.gaushalamun@gmail.com 9854034591
कुशेश्वर सिंह वडा अध्यक्ष वडा नं. १२ wd12.gaushalamun@gmail.com 9854034592