FAQs Complain Problems

जनप्रतिनिधीहरूको सम्पर्क नम्बर

गौशाला नगरपालिका 

सम्पूर्ण जनप्रतिनिधीज्यूहरूको सम्पर्क नम्बर

सि. नं. 
नाम 
पद 
ठेगाना 
सम्पर्क नं.


डा. दिपेन्द्र महतो 
नगर प्रमुख 
गौशाला नपा 
9844058455


रेनु कुमारी
उप प्रमुख 
गौशाला नपा 
9819875075


नविन कुमार साह 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. १ 
9854031031


बौधी देवी साह 
महिला सदस्य 
वडा नं. १ 
9800808507


बबिता कुमारी देवी 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. १ 
9813028049


देव नारायण महतो 
सदस्य 
वडा नं. १ 
9819654832


लालि यादव 
सदस्य 
वडा नं. १ 
9824846424


श्याम सुन्दर मण्डल 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. २ 
9861032465


सुनिता देवी चौधरी 
महिला सदस्य 
वडा नं. २
9861147600

१०
किसुन देवी चमार 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. २
9816850169

११
 महमुद अन्सारी 
सदस्य 
वडा नं. २
9815885629

१२
सुरेन्द्र प्रसाद सिंह
सदस्य 
वडा नं. २
9844097596

१३
बिरेन्द्र चौधरी 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. ३
9844057916

१४
पानो देवी 
महिला सदस्य 
वडा नं. ३
9841351090

१५
मुना देवी महरा 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. ३
9824802683

१६
महेन्द्र यादव ग्वार
सदस्य 
वडा नं. ३
9816801889

१७
राज किशोर साहसुडी
सदस्य 
वडा नं. ३
9800881003

१८
राम नारायण महासेठ 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. ४
9844058164

१९
उमा देवी श्रेष्ठ 
महिला सदस्य 
वडा नं. ४
9742495086

२०
कविता कुमारी देवी मण्डल 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. ४
9825800393

२१
जय कुमार महतो 
सदस्य 
वडा नं. ४
9844117521

२२
श्याम बछार थारु 
सदस्य 
वडा नं. ४
9844104601

२३
ओम प्रकाश गुप्ता 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. ५
9854031080

२४
शान्ति कुमारी देवी 
महिला सदस्य 
वडा नं. ५
9816838380

२५
मन्दिना देवी 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. ५
9817635283

२६
शेख जैनुदीन 
सदस्य 
वडा नं. ५
9809622167

२७
जय नारायण साह सुढ़ी 
सदस्य 
वडा नं. ५
9812166739

२८
राम स्वार्थ यादव 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. ६
9864033900

२९
निर्मला देवी यादव 
महिला सदस्य 
वडा नं. ६
9817671200

३०
राम सुन्दर देवी महरा 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. ६
9861557918

३१
गजेन्द्र राय 
सदस्य 
वडा नं. ६
9804874061

३२
बेचु राय यादव 
सदस्य 
वडा नं. ६
9824814323

३३
मनोज चौधरी 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. ७
9817677288

३४
गिर्जा कुमारी
महिला सदस्य 
वडा नं. ७
9819803556

३५
खुईली देवी सदा 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. ७
9828818413

३६
इमामुदीन शेष 
सदस्य 
वडा नं. ७
9812104963

३७
जितेन्द्र ठाकुर हजाम 
सदस्य 
वडा नं. ७
9814887291

३८
भोज बहादुर दर्लामी 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. ८
9829777756

३९
दिलमाया आले मगर 
महिला सदस्य 
वडा नं. ८
9818289865

४०
सम्झना कुमारी विश्वकर्मा
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. ८
9800863590

४१
चित्र बहादुर लुन्गेली
सदस्य 
वडा नं. ८
9742830285

४२
 दामोदर महतो
सदस्य 
वडा नं. ८
9807699300

४३
बद्री प्रसाद दनुवार 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. ९
9844404422

४४
सिजोतिया देवी साह 
महिला सदस्य 
वडा नं. ९
9819610135

४५
दाना कुमारी देवी 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. ९
9815891820

४६
महेश मुखिया बिन
सदस्य 
वडा नं. ९
9807608501

४७
सत्य नारायण महतो
सदस्य 
वडा नं. ९
9819637158

४८
बिष्णु कुमार महतो
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. १०
9844435662

४९
ललिता कुमारी पूर्वछाने 
महिला सदस्य 
वडा नं. १०
9800837026

५०
बुधनी कुमारी देवी 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. १०
9806305800

५१
निर बहादुर बस्नेत 
सदस्य 
वडा नं. १०
9862962761

५२
योगेन्द्र मण्डल 
सदस्य 
वडा नं. १०
9745571352

५३
राम पृत महतो (कोईरी) 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. ११
9855032304

५४
जोहरा खातुन 
महिला सदस्य 
वडा नं. ११
9814856664

५५
शिवरनिया कुमारी देवी 
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. ११
9823353938

५६
राजेन्द्र मण्डल धानुक 
सदस्य 
वडा नं. ११
9822092231

५७
दिपेन्द्र महतो
सदस्य 
वडा नं. ११
9819899020

५८
कुशेश्वर सिंह 
वडा अध्यक्ष 
वडा नं. १२
9854031835

५९
सुमित्रा कुमारी देवी
महिला सदस्य 
वडा नं. १२
9803992419

६०
रिंकु कुमारी देवी
दलित महिला सदस्य 
वडा नं. १२
9865525069

६१
सन्त लाल महतो 
सदस्य 
वडा नं. १२
9844273145

६२
सौखीलाल राउत कुर्मी 
सदस्य 
वडा नं. १२
9814882339

६३
बिरेन्द्र कुमार साह 
मनोनित सदस्य  
वडा नं. ४
9844118477

६४
जुगल किशोर साह सोनार
मनोनित सदस्य  
वडा नं. ७
9807881161

६५
बिसुनदेव सिंह 
मनोनित सदस्य  
वडा नं. ९
9817828728

 

सि. नं.
नाम 
पद 
ठेगाना 

 
सम्पर्क नं.


डा. दिपेन्द्र महतो 
नगर प्रमुख 
गौशाला नपा
9844058455