FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
शम्भु ठाकुर प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत नगरपालिका कार्यालय cao.gaushalamun@gmail.com 9854054111
शौर्या शाह अधिकृत आठौँ प्रशासन शाखा prashasan.gaushalamun@gmail.com 9854034576
अस्मिता कुमारी शर्मा अधिकृत सातौँ महिला तथा बालबालिका शाखा misgasuhalamun@gmail.com 9854034580
सन्जिब बराल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा acc.gaushalamun@gmail.com 9854034600
संजय कुमार सिंह शाखा अधिकृत शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखा edu.gaushalamun@gmail.com 9854034578
बीर बहादुर बलम्पाकी शाखा अधिकृत शिक्षा, यूवा तथा खेलकुद शाखा edu.gaushalamun@gmail.com 9854034596
अजय कुमार यादव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा er.gaushalamun@gmail.com 9854034579
नबिन कुमार महतो इन्जिनियर प्राविधिक शाखा technical.gaushalamun@gmail.com 9854034598
रंजित कुमार बर्मा सूचना अधिकारी सूचना तथा सञ्चार प्रविधी शाखा ito.gaushalamun@gmail.com 9854034595
बिपिन आचार्य अधिकृत छैठौं योजना शाखा planning.gaushalamun@gmail.com 9854034577
नबनित झा रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र rojgar.gaushalamun@gmail.com 9844330330
अशोक कुमार महतो सि. अ. हे. व. (छैटौं) स्वास्थ्य शाखा health.gaushalamun@gmail.com 9854034596
मनोज कुमार सिंह जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा health.gaushalamun@gmail.com 9854034599
सोनेलाल राय अन्तरिक लेखा परिक्षक राजस्व शाखा revenue.gaushalamun@gmail.com 9854034597
अशोक ठाकुर सहायक पाँचौं वडा सचिव, वडा नं. १२ wd12.gaushalamun@gmail.com 9854034612
प्रभात महतो सहायक पाँचौं योजना शाखा planning.gaushalamun@gmail.com 9844330336
संजय कुमार ठाकुर सब-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा technical.gaushalamun@gmail.com 9844330354
कमला पौडेल सहायक पाँचौं कृषि शाखा agriculture.gaushalamun@gmail.com 9854034613
गोबिन्द कुमार यादव सब-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा technical.gaushalamun@gmail.com 9844330357
संजय सिंह कुशवाहा वितिय साक्षरता सहजकर्ता आप्रवासी स्रोत केन्द्र (सामी) sanjay.singhkushwaha.2055@gmail.com 9846708107
अजय कुमार कुशवाहा सहायक पाँचौं पशु शाखा animal.gaushalamun@gmail.com 9854034614
बिनित कुमार साह आप्रवासी स्रोतकेन्द्र परामर्शकर्ता आप्रवासी स्रोत केन्द्र (सामी) submrc@gmail.com 9824822522
बिनिता कुमारी यादव एम आई एस अपरेटर सामाजिक विकास शाखा misgaushalamun@gmail.com 9844330339
दिपेन्द्र यादव सहायक पाँचौं प्रशासन शाखा prashasan.gaushalamun@gmail.com 9863448598
भवीस कुमार मण्डल सब-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा technical.gaushalamun@gmail.com 9844330355
अभिशेकानन्द सिंह सब-इन्जिनियर प्राविधिक शाखा technical.gaushalamun@gmail.com 9844330356
गोमा थापा सहायक चौथौं दर्ता / चलानी gaushalamunicipality@gmail.com 9844330362
टेक बहादुर लामा नगर प्रहरी सहायक निरीक्षक प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9854034615
राम उद्गार महतो सहायक चौथौं पशु शाखा animal.gaushalamun@gmail.com 9860573037
सतिश यादव अमिन प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9844330360
ममता कुमारी दास असि. सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा technical.gaushalamun@gmail.com 9844330358
अशोक झा सहायक चौथौं प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9861409156
प्रविन कुमार साह असि. सब इन्जिनियर प्राविधिक शाखा technical.gaushalamun@gmail.com 9844330359
राजेश कुमार महतो नगर प्रहरी जवान प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9816805145
दिनेश कुमार नुनिया नगर प्रहरी जवान प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9824877002
लक्ष्मी नारायण चौधरी नगर प्रहरी जवान प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9860724716
पान बहादुर लामा नगर प्रहरी जवान प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9800872450
रूपेश कुमार साह नगर प्रहरी जवान प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9825863132
अजय कुमार यादव नगर प्रहरी जवान प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9826808886
श्याम नन्दन महतो दमकल चालक प्रशासन / सुरक्षा gaushalamunicipality@gmail.com 9803223386