FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गौशाला नगरपालिकाको नगर भवन निर्माणको शिल्यानास कार्यक्रम सम्पन्न ....

मिति २०७७/०४/०९ गते शुक्रबार नगर  प्रमुख श्री शिवनाथ महतो ज्यूबाट गौशाला नगरपालिकाको ऐतिहासिक कार्य नगरपालिकाको नगर भवन निर्माणको शिल्यानास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्माण योजना श्री हनुमान कन्स्ट्रक्सन हेटौडा-११ लाई कुल लागत भ्याट बाहेक ४३७८७५३४.९४ (चार करोड सैतिस लाख सतासी हजार पाँच सय

सेनिटरी प्याड (Sanitary Pad) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना

सेनिटरी प्याड (Sanitary Pad) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचनासेनिटरी प्याड (Sanitary Pad) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना

Pages