FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अत्यन्त जरूरी सूचना

गौशाला नगरपालिका भित्र कोरोना भाइरस (COVID-19) सामाजिक स्तरमा फैलिदै गएको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सोको न्यूनीकरणका लागी गरिएको बन्दाबन्दी (Lockdown) मिति २०७७ भाद्र ५ गते शुक्रबार राती ११:०० बजे सम्मका लागि थप गरिएको छ । लकडाउन अवधीमा अत्यावश्यक सेवा तथा औषधी पसल

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति (शैक्षिक सत्र २०७७) का लागि निवेदन दिने बारेको सूचना

वैदेशिक रोजगार छात्रवृति (शैक्षिक सत्र २०७७) का लागि निवेदन दिने बारेको सूचना:-

सामी परियोजना

सम्पर्क : सूचना परामर्श कर्ता (आ. श्रोत उप-केन्द्र, गौशाला)

फोन नं. : ९८२४८२२५२२, ९८६३५००५२५

गौशाला नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा २०७७ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सम्पन्न

मिति २०७७।०४।२३ गते  गौशाला नगरपालिकाको पाँचौ नगरसभा २०७७ सर्वसम्मतिले पारित गर्दै सम्पन्न  भएको छ ।

आय तर्फ

गौशाला नगरपालिकाको नगर भवन निर्माणको शिल्यानास कार्यक्रम सम्पन्न ....

मिति २०७७/०४/०९ गते शुक्रबार नगर  प्रमुख श्री शिवनाथ महतो ज्यूबाट गौशाला नगरपालिकाको ऐतिहासिक कार्य नगरपालिकाको नगर भवन निर्माणको शिल्यानास कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त निर्माण योजना श्री हनुमान कन्स्ट्रक्सन हेटौडा-११ लाई कुल लागत भ्याट बाहेक ४३७८७५३४.९४ (चार करोड सैतिस लाख सतासी हजार पाँच सय

Pages