FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुची दर्ता सम्बन्धी १५ दिने सुचना सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सुचना

सुची दर्ता सम्बन्धी १५ दिने सुचना सम्बन्धमा अत्यन्त जरूरी सुचना  

लेखापरीक्षक छनौट भएको सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना

मिति २०७५/०८/०६ गते प्रकाशित सुचना अनुसार लेखा परीक्षकहरूको पर्न आएको ५ थान आशय पत्र मध्ये ४ थान लेखा परीक्षकहरूलाई छनौट गरिएको छ |

एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण तालिम सम्पन्न

मिति २०७५-०३-०८ गते गौशाला नगरपालिकाको आयोजनामा तथा BMC काठमाडौँ  को बिशेष सहयोगमा संचालन भएको एकीकृत सम्पत्ति कर सम्बन्धी २ दिने अभिमुखीकरण तालिममा गौशाला नगरपालिकाका नगर प्रमुख, उप प्रमुख, सम्पूर्ण वडा अध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्य ज्यू तथा नगर कार्यपालिकाका कर्मचारी लगायतको उपस्थितिमा कार्यक्र

गौशाला नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभा संचालन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना !!!

यस गौशाला नगरपालिकाको दोश्रो नगर सभा तपशील बमोजिम को मिति समय र स्थानमा प्रारम्भ हुने भएकोले सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराइन्छ | साथै उपस्थितिमा निम्न अनुरोध छ |

Pages