FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सेनिटरी प्याड (Sanitary Pad) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना

सेनिटरी प्याड (Sanitary Pad) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचनासेनिटरी प्याड (Sanitary Pad) खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउ आव्हानको सूचना

सूचना संसोधन सम्बन्धमा

गौशाला नगरकार्यपालिकाको कार्यालय,गौशाला,महोत्तरीबाट मिति २०७६/११/०५ गतेको अन्नपुर्ण राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा प्रकाशित आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को नदिजन्य पदार्थको विक्री कर संकलन कार्यको लागि बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचनामा  शर्तहरूको बुँदा नं.

Pages