FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल र रोडको बिक्रीकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रमा भाग लिनका लागी १५ दिने सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

ढुंगा, गिट्टी, वालुवा, ग्राभेल र रोडको बिक्रीकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्रमा भाग लिनका लागी १५ दिने सुचना (दोस्रो पटक प्रकाशित)

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रि कर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी ३० (तिस) दिने सुचना

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रि कर संकलन गर्ने ठेक्का बन्दोवस्ती सम्बन्धी ३० (तिस) दिने सुचना