FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
रंजित कुमार बर्मा सूचना अधिकारी सूचना प्रविधी अधिकृत ito.gaushalamun@gmail.com 9849875134
वीरेन्द्रजंग थापा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन birendra876@gmail.com 9854054111
प्रविण कुमार महतो लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9842874080
नबनित कुमार झा रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र nabnitjha4@gmail.com 9840254194
देवेन्द्र प्रसाद यादव स्वास्थ्य संयोजक स्वास्थ्य शाखा yadavpd2015@gmaailcom 9854054111
राज किशोर यादव स्वास्थ्य सह-संयोजक स्वास्थ्य शाखा gaushalamunicipality@gmail.com 9854030194
सुरेन्द्र भारती पशु चिकित्सक पशु सेवा केन्द्र gaushalamunicipality@gmail.com 9854031889
अशोक कुमार महतो स्वास्थ्य सह-संयोजक स्वास्थ्य शाखा gaushalamunicipality@gmail.com 9844030332