कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
कृष्ण प्रसाद चापागाई कार्यकारी अधिकृत 9843165905
रंजित कुमार बर्मा सूचना अधिकारी सुचना प्रबिधि अधिकृत ito.gaushalamun@gmail.com 9849875134