FAQs Complain Problems

Public Procurement / Tender Notices

Invitation for e-Bids

Invitation for e-Bids 

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रीकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० (तीस) दिने सुचना

बालुवा, ढुंगा, गिट्टी र ग्राभेलको बिक्रीकर संकलन गर्न ठेक्का बन्दोबस्ती सम्बन्धी ३० (तीस) दिने सुचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति :  २०७६/०८/०६ गते)

Pages