Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
चन्द्र बहादुर खड्का उप-सचिव शिक्षा chandrakhadka109@gmail.com 9855054555
गोपालनाथ श्रेष्ठ शाखा अधिकृत प्रशासन/योजना/अनुगमन shresthagn@gmail.com 9845412844
गणेश गुरुङ लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा mr.ganesh_gurung@live.com 9843930343
प्रविण कुमार महतो लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9842874080
उमा काफ्ले ना.सु सामाजिक विकास शाखा umakafle2015@gmail.com 9849089088
रेखा सुबेदी ना.सु प्रशासन rkhsubedi@gmail.com 9843396003